Kimito kapellförsamling

Kapellrådet i Kimito

Johansson Ben, ordförande
Karlson Eeva
Eriksson Monica
Jägerskiöld Sonja
Vähätalo Pentti
Wasén Carl-Erik

Suppleanter:
1. Anette Åberg-Mattsson
2. Sarvanto Pekka
3. Sjöberg Rabbe