Anställdas kontaktinformation


Barn- och ungdomsarbetsledare
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

tf barn- och ungdomsledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Skogshemsvägen 4
25900 Dalsbruk