Anställdas kontaktinformation


Tina Höglund

Barnledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Skogshemsvägen 4
25900 Dalsbruk

Annika Qwarfordt-Sahlgren

Tf ungdomsarbetsledare
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito