Anställdas kontaktinformation


Barnledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Skogshemsvägen 4
25900 Dalsbruk

Tf ungdomsarbetsledare
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito