Vigsel

Äktenskapet är en Guds gåva. I bibeln står det att Gud är kärleken. Det betyder att all kärlek ytterst har sitt ursprung i Gud och att Gud själv vill vara med och välsigna och stödja allt som sker i kärlekens namn. Den fina gåvan är samtidigt ett löfte som det är tryggt att hålla fast vid när man möter svårigheter.

Vigseln innebär att ett skede i parets liv avslutas och ett nytt inleds. Vigseln har betydelse både för vigselparet själva och deras anhöriga. Framför paret öppnar sig en gemensam väg där paret tillsammans får dela både glädje och sorg. Man har kanske stora förväntningar och man riktar blicken mot framtiden. Det gäller att finna den rätta vägen och den rätta livsstilen tillsammans med varandra.

Gud vill leda oss efter sin vilja i vardag och fest, i vårt privatliv och i de uppgifter som möter oss utanför hemmet. Vi får i bön låta honom veta alla våra önskningar och hans frid ska ge våra hjärtan tankar och skydd i Jesus Kristus. I Ef.4:32 uppmanar Paulus oss: „Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.“

Vigseln är en gudstjänst vid vilken makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Det är viktigt att ta i beaktande när man väljer musik och sånger till vigseln.

 

Praktisk information

För att  vigas kyrkligt  måste åtminstone den ena av de blivande makarna vara konfirmerad och tillhöra en evangelisk luthersk församling. Den andra kan tillhöra ett annat kristet samfund. I annat fall är en kyrklig välsignelse av brudparet möjlig. I sådana fall föregås välsignelsen av borgerlig vigsel.

Hindersprövningen görs antingen vid pastorskansliet i den egna församlingen eller magistraten. Hindersprövningen bör göras minst 7 dagar före vigseln och är i kraft i 4 månader. Om hindersprövningen görs i magistraten bör man komma ihåg att meddela att man ämnar vigas i kyrkan. Om någon av de förlovade gått i skriftskola år 2012 eller senare bör hindersprövningen göras av den egna församlingen. Nu kan man även göra hindersprövning på nätet. För att använda nättjänsten krävs följande: ålder minst 18 år, hemkommun i Finland, användaren måste ha bankkoder eller mobilcertifikat, åtminstone den ena ska vara medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, användaren får inte ha spärrmarkering.


Ta i god tid kontakt till församlingskansliet för att boka kyrka. Vigseln kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats som bestäms i samråd med vigselförrättaren, som vid kyrkliga vigslar är en präst.


Före vigseln kontaktar prästen brudparet för vigselsamtal. Under samtalet går prästen igenom praktiska detaljer och brudparets eventuella önskemål. Brudparet kan även träffar kantorn för att diskutera valet av in- och utgångsmusik, psalmsånger och eventuella solosånger.

Vigseln är en offentlig handling som sker med åtminstone två vittnen närvarande.  Hemliga kyrkliga vigslar kan också bokas.

För personer som ej är skrivna i Kimitoöns församling debiteras en hyra på 120€.

 

 

Pastorskansliet
Kapellbacksvägen 6
25870  Dragsfjärd

tfn 02-425990

e-post: kimitoon@evl.fi
måndagar, onsdagar och torsdagar kl 9.30 - 15.00
(sommartid 9.30 - 13.00)

 

häät