Kimitoöns församlings tillgänglighetsutlåtande


Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen https://www.kimitoonsforsamling.fiÖppna länk i ny flik och har utarbetats 23.09.2020.

Kimitoöns församling strävar efter att garantera likvärdig digital tillgänglighet för alla. Vi förbättrar kontinuerligt användarupplevelsen och tillämpar lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Utvärderingsmetoder

Kimitoöns församling bedömer tillgängligheten för denna webbplats med hjälp av följande metoder:

  • Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsens tillgänglighetsstandard i dagsläget:

  • Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Webbplatsens icke-tillgängliga innehåll

Användarna kan ännu stöta på vissa problem på webbplatsen. Nedan följer en beskrivning av identifierade tillgänglighetsproblem. Ta kontakt med oss om du noterar problem på sidan som inte finns med i förteckningen.

Innehållet nedan är inte tillgängligt av följande orsaker:

1) Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar.

Bildernas textmotsvarigheter (alt-texter):

För en del av bilderna saknas textmotsvarigheter eller så beskriver textmotsvarigheten inte bildens innehåll tillräckligt bra. Vi korrigerar de texter som saknas så snart som möjligt.
(WCAG 1.1.1)

Trasiga länkar:

På vår webbplats kan förekomma trasiga länkar, vi korrigerar dem så snart som möjligt. Meddela oss om du upptäcker en länk som inte fungerar.
(WCAG 2.4.4)

Otydligt namngivna länkar:

På vår webbplats kan finnas en del länkar vars text inte tillräckligt väl beskriver vart länken leder.  Meddela om du upptäcker en otydligt namngiven länk.
(WCAG 2.4.4)

Rubrikmarkeringar som saknas:

På vår webbplats kan förekomma brister i rubrikmarkeringen. Meddela om du upptäcker brister i rubrikmarkeringen.
(WCAG 1.3.1, 2.4.6)

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):

Alla dokument på vår webbplats är för närvarande inte helt tillgängliga. Meddela oss om du noterar brister. Du kan fråga efter innehållet i dokumenten via kontaktuppgifterna nedan.
(WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2)

 

Publikationssystemets tillgänglighetsbrister:

Bild utan alt-attribut

Bilden saknar attribut för textmotsvarigheten.
WCAG 1.1.1

Användning av blanketter med skärmläsare

På blanketten för beställning av ämbetsbevis finns en länk som inte särskiljer sig från resten av texten genom avvikande färg eller understreckning. Ledtexterna kommer först efter fälten. Knappar och rutor för val har inte grupperats.
WCAG 1.4.1, 3.3.2, 4.1.2

Tangentbordsmarkörens synlighet

WCAG 2.4.7

Markering av rubriker

WCAG 1.3.1

Namngivning av infogat innehåll  

WCAG 1.1.1

Fel i det tekniska genomförandet

WCAG 4.1.2

Möjlighet att med skärmläsarprogram hoppa förbi återkommande innehåll

WCAG 2.4.1

 

2) Oskälig belastning 

 

3) Omfattas inte av lagstiftningen

Dokument (Pdf, Word, Powerpoint, Excel):

En del av pdf-filerna har publicerats före 23.9.2018. Dessa omfattas inte av lagens tillämpningsområde, och är inte nödvändigtvis tillgängliga. Uppgifterna i en fil i icke-tillgänglig form får man genom att fråga efter dem via kontaktuppgifterna nedan, (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Kartor:

På webbplatsen visas en del uppgifter med hjälp av en kartvy. Vägvisande information som presenteras med hjälp av kartor erbjuds i tillgänglig form på webbplatsen i form av text. Kartor som inte är avsedda för navigationsbruk omfattas inte av lagstiftningen. (3 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Videor:

På vår webbplats finns videor som har publicerats före 23.9.2020 och som inte har textning eller syntolkning. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Arkiverat webbinnehåll:

På webbplatsen finns webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019 och som inte omfattas av lagens tillämpningsområde. (17 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster)

Brister i tillgängligheten?

Upptäckte du tillgänglighetsbrister på vår webbplats? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Vi tar gärna emot respons på tillgängligheten på denna webbplats.

Ge respons via

 

För publikationssystemet för webbplatsen och dess tekniska tillgänglighet svarar Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation. Om du vill ge respons om publikationssystemets tillgänglighet till Kyrkans kommunikation, använd blanketten nedan.


Den målsatta tiden för att besvara respons är två veckor.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats, kontakta först oss som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar.  Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.Öppna länk i ny flik Regionförvaltningsverket i Södra Finland anger tydligt på sin webbplats hur man kan lämna in klagomål och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten:

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Kompatibilitet med webbläsare

Webbsidan har designats att vara kompatibel med följande webbläsare:

  • Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
  • Edge ((Windows, Mac), nyaste versionen
  • Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
  • Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Tillgängligheten på denna webbplats beror på funktionen hos följande tekniker:

HTML
WAI-ARIA
CSS
Javascript