Gravärenden

Församlingskansliet betjänar i ärenden gällande gravplatser och gravskötslar.

Kontaktuppgifter

Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Tfn. 02 425990
E-post: kimitoon(at)evl.fi

Öppethållningstider

Måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30 - 15.00.
(sommartid kl. 9.30 - 13.00).

På sidorna nedan finns information om:

 

Solen som strålar över gravstenar som står på rad under lövträden.
Församlingssekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Byråsekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd