Gravärenden

Kapellbacksvägen 6

25870  Dragsfjärd

Tfn 02-425990

E-post: kimitoon@evl.fi

Öppethållningstider:
Måndagar, onsdagar och torsdagar kl 9.30 -15.00
(sommartid kl 9.30 - 13.00)

Gravkontoret betjänar

På gravkontoret kan ni göra gravskötselavtal samt bevattningsavtal. På gravkontoret kan ni även förlänga gravrätten.

Information om gravskötsel

Gravskötselavgifter

Information om gravrätt

Begravningsavgifter

 

Församlingssekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Byråskereterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd