Stöd vid livsförändringar

När man är ledsen och går igenom svåra livsförändringar är det bra att prata och bearbeta det som hänt och då kan man vända sig till en präst eller diakon.

Så här får du kontakt med en präst eller diakon

Kontakta församlingskansliet och be om att få boka samtalstid (du kan vara anonym). Därefter kontaktar präst eller diakon er inom kort, så att ni kan komma överens om var och när ni kan träffas. Tid får ni snabbt, i en nödsituation oftast genast. Annars någon av de närmaste dagarna. Ditt ärende är bara mellan dej och präst eller diakon, vi har tystnadsplikt. Man kan också ringa på direktnumren.

Församlingskansli tel.nr. 02 425990 (öppen måndag - torsdag kl. 10 - 13. Boka gärna tid på förhand om ni önskar besöka kansliet personligen).

Niina Mura, kyrkoherde tel.nr. 04 4042 5920

Karin Donner, kaplan tel.nr. 045 235 0499

Julia Lundstén, församlingspastor tel.nr. 044 042 5922

Jesse Heinonen, församlingspastor tel.nr. 040 029 0554

Annika Qwarfordt-Sahlgren, tf diakon tel.nr. 040 585 1706

Kyrkans samtalstjänst

Kyrkans samtalshjälp finns också  till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt. Samtalstjänstens alla tjänster finns tillgängliga på denna sida.

 

Kvinna i grön rock som sitter på en brygga.