Historik

Dragsfjärds kyrka

Dragsfjärd fanns det ett kapell sedan "urminnes tider". Detta kapell var så illa medfaret att det revs och ersattes med en ny kyrkobyggnad år 1695 som kallades Drage kapell. Under 1700-talet blev kapellet för litet och en ny kyrkobyggnad planerades.

Dragsfjärds kyrka uppfördes av Anders Piimänen och invigdes 1755. Den fick namnet Adolfs kyrka efter den dåvarande kungen Adolf Fredrik. Den korsformade kyrkan var ursprungligen rödmålad men har ommålats flera gånger. Sin nuvarande gula färg fick kyrkan vid renoveringen 1973.

Tyvärr finns det inte så mycket kvar av den ursprungliga inredningen. De gamla kyrkbänkarna som hade dörrar ersattes år 1895 med nya öppna bänkar. År 1881 uppfördes en ny altarkrans. predikstolen är gjord 1753 av mäster Eric Ericsson Biur från Dragsfjärd. Prediksstolens apostlabilder målades över 1881, men togs fram vid renoveringen år 1928.

Till kyrkans äldsta föremål hör ett träkrucifix från år 1689, ett par tennljusstakar samt två förgyllda lampetter av trä. Den äldre altartavlan föreställande nattvardens instiftelse, skänktes år 1690 av räntmästaren Mikael Jensenhaus från Skinnarvik och hans hustru Anna Bolhåmia.

Av kyrkans övriga konstverk kan nämnas tavlan "Kristus i Getsemane" målad av B A Goldenhjelm på 1850-talet samt "Guds öga" målad i början av 1820-talet av Fredrik Ellmèn.

Klockstapeln uppfördes år 1763. Den stora klockan hämtades från Stockholm 1765 och den lilla klockan från Åbo 1685.

HÄR kan ni läsa mera om Dragsfjärds begravningsplats.

 

Julbelysningen

 

Julbelysningen i Dragsfjärds kyrka är speciell. Vivet inte exakt hur belysningen under 1700- och tidigt 1800-tal var arrangerad. Troligtvis lyste hemstöpta talgljus upp kyrkorna.

Till julen monteras speciella ljusbågar upp i kyrkan. Ljusbågarna är daterade med årtalet 1850. Detta årtal leder tankarna till Charlotte af Petersén, f. Hästesko (1755 - 1850). Hon blev änka år 1841 och levde därefter i fullkomlig avskildhet i sitt hem i Dalsbruk, iklädd sorgedräkt. Allt i hemmet draperades med svarta tygstycken, t o m möblerna målades svarta. Efter sin död kom hon att kallas Svarta damen - och sägnerna berättar att hon setts gå igen i sitt forna hem. Man tror att dessa ljusbågar gjordes för att användas vid hennes jordfästning.