Barn och familj

"Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem." (Mark. 10:13-16)

Församlingens barnarbete grundar sig på att finnas till som stöd i den kristna fostran. Grupper och klubbar finns för barn  i alla åldrar. Vi är alla viktiga länkar i det stora maskineri som församlingen och kyrkan utgör.  

Barnledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Skogshemsvägen 4
25900 Dalsbruk
Tf ungdomsarbetsledare fr.o.m. 1.8.2020
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito