Dalsbruks diakonisyförening

Dalsbruks diakonisyförening träffas varannan måndag, ojämna veckor kl 13 i Dalsbruk, Fritidsgården. Första träffen 9.9.2019. Kontaktperson: Gunilla Söderholm, tel. 040 8616594.

En person som stickar en socka i turkost garn.