Dalsbruks diakonisyförening

Dalsbruks diakonisyförening träffas varannan tisdag, ojämna veckor kl 13 i Dalsbruk, Fritidsgården. Kontaktperson: Gunilla Söderholm, tel. 040 8616594.

En person som stickar en socka i turkost garn.