Ämbetsbetyg och släktutredningar

Ärenden som berör Kimitoöns församlings medlemsregister sköts från 1.9.2021 av Kustens och Ålands centralregister. 

Vänd dig till Centralregistret när du vill beställa ämbetsbevis, släktutredningar och släktforskning. Beställda intyg postas eller sänds med krypterad e-post. Centralregistret sköter även hindersprövningar och information i medlemsregisterärenden.

Beställning av ämbetsbevis

Privatpersoner

Du kan beställa ett ämbetsbevis över dig själv eller ett ämbetsbevis för släktutredning över en avliden medlem i den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst. Länk till e-tjänsten för beställning av ämbetsbevisÖppna länk i ny flik.

Företag och organisationer

Företag och organisationer med FO-nummer beställer ämbetsintyg genom att fylla i den elektroniska beställningsblanketten

Beställning av släktforskning

Släktforskning beställs med blanketten Beställning av uppgifter för släktforskningÖppna länk i ny flik.

Mera information om släktforskning hittas via denna länk.

Priser

Prislistan för tjänsterna finns på Centralregistrets egen webbsida (se länk lägre ner).

Kontaktuppgifter

Kustens och Ålands centralregister
Telefonnummer: 040 759 1204
E-postadress: crkr(at)evl.fi

Centralregistrets öppettider och andra uppgifter hittas här.