Ämbetsbetyg och släktutredningar

Ärenden som berör Kimitoöns församlings medlemsregister sköts från 1.9.2021 av Kustens och Ålands centralregister. 

Vänd dig till Centralregistret när du vill beställa ämbetsbevis, släktutredningar och släktforskning. Beställda intyg postas eller sänds med krypterad e-post. Centralregistret sköter även hindersprövningar och information i medlemsregisterärenden.

Beställning av ämbetsbevis

Privatpersoner

Du kan beställa ett ämbetsbevis över dig själv eller ett ämbetsbevis för släktutredning över en avliden medlem i den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst. Länk till e-tjänsten för beställning av ämbetsbevisÖppna länk i ny flik.

Företag och organisationer

Företag och organisationer med FO-nummer beställer ämbetsintyg genom att fylla i den elektroniska beställningsblanketten

Beställning av släktforskning

Släktforskning beställs med blanketten Beställning av uppgifter för släktforskningÖppna länk i ny flik.

Mera information om släktforskning hittas via denna länk.

Priser

Prislistan för tjänsterna finns på Centralregistrets egen webbsida.

Länk till Kustens och Ålands centralregisters webbsidaÖppna länk i ny flik.

Kontaktuppgifter

Kustens och Ålands centralregister
Telefonnummer: 040 759 1204
E-postadress: crkr(at)evl.fi

Centralregistrets servicepunkter betjänar vardagar kl. 9.00-11.30 och kl. 12.00-15.00 (personalmöte onsdagar kl. 9.00-10.15).

  • Centralregistrets servicepunkt i Borgå finns i Borgå kyrkliga samfällighets utrymmen på Lundagatan 5. Telefonnummer 0408 687 190.
     
  • Centralregistrets verksamhetspunkt i Jakobstad finns strax utanför centrum på Ebba Brahe esplanaden 2. Telefonnummer 0403 100 490.
     
  • Centralregistrets verksamhetspunkt i Vasa finns i Vasa Kyrkliga samfällighets utrymmen på Skolhusgatan 26-28. Telefonnummer 0408 687 189.