Ämbetsbetyg och släktutredningar

Via församlingskansliet kan du beställa ämbetsbetyg och släktutredningar från Kimitoöns församlings medlemsregister. Vi skriver även ut intyg från de tidigare församlingarnas kyrkböcker dvs. Kimito församling, Dragsfjärds församling, Västanfjärds församling och Hitis församling.

Beställning av ämbetsbetyg

Du kan beställa ämbetsbevis och släktutredningar via webb-blanketten  eller per

  • telefon till numret 02-425990
  • e-post till adressen kimitoon@evl.fi

Församlingskansliet betjänar måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30-15.00 (sommartid kl. 9.30-13.00). Besöks/postadress: Kapellbacksvägen 6, 25870 Dragsfjärd

Ämbetsbetygsavgifter

 

Det finns två typer av ämbetsbetyg:

Ett lever-intyg innehåller aktuella uppgifter om en levande person. I intyget antecknas beroende på användningsändamål också grundläggande personuppgifter om make/maka och/eller barn och/eller föräldrar (exklusive flyttningar). I mån av möjlighet skriver vi ut lever-intyget för postning samma dag som beställningen görs (ämbetsbetyg får inte skickas per e-post). Lever-intyget kan även avhämtas från församlingskansliet.

Ett ämbetsbetyg i form av en släktutredning är mer omfattande. I det ämbetsbetyget antecknas bl.a. information om flyttning samt uppgifter om make/maka samt barn. Om personen i fråga inte har barn antecknas föräldrar och syskon i ämbetsbetyget.

Släktutredning behövs i allmänhet för bouppteckning och skötsel av övriga ärenden i samband med ett dödsbo. En släktutredning levereras inom 1-3 veckor per post (ämbetsbetyg får inte skickas per e-post). En släktutredning är inte samma som som släktforskning

Släktutredningar görs på basis av kyrkans medlemsregister och kyrkböcker

Församlingarna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka har tagit i bruk ett medlemsregister som är gemensamt för hela kyrkan. I medlemsregistret finns uppgifter om församlingsmedlemmens anhöriga (äktenskap, barn, föräldrar). De här uppgifterna motsvarar informationen i befolkningsregistret. Församlingarna var medlemmarnas officiella folkbokföringsmyndighet fram till 1.10.1999. Sedan dess har församlingarnas medlemsregister regelbundet uppdaterats via befolkningsdatasystemet. Kyrkans gemensamma medlemsregister innehåller tillsvidare inte täckande uppgifter om gamla händelser, utan de uppgifterna finns fortfarande i församlingens gamla kyrkböcker. I praktiken innebär det här att

  • för bouppteckning beställer man en släktutredning över den avlidna i den församling som den avlidna var medlem i vid sin död. Församlingen där personen senast var skriven utfärdar ett ämbetsbetyg som täcker den avlidnas familjeuppgifter fr.o.m. 1.10.1999. Utöver den församling där personen senast har varit skriven behöver inga skilda intyg beställas från andra församlingar som den avlidna eventuellt har varit medlem i efter 1.10.1999.
  • för perioden före 1.10.1999 beställs ämbetsbetyg för den avlidna retroaktivt från de församlingar eller andra register där den avlidna har varit bokförd sedan han/hon fyllde 15 år.

Ämbetsbetyg på andra språk

Ämbetsbetygen skrivs på finska och svenska. Vid behov kan ämbetsbetyg erhållas på en flerspråkig blankett, där det andra språket utöver svenska eller finska är engelska, tyska eller franska. Släktutredningar kan erhållas endast på finska och svenska.

Uppgifter från nedlagda församlingar eller magistraten

Uppgifter från de församlingar som fanns i de områden i Karelen och Petsamo som Finland avstod till Ryssland beställs från Landskapsarkivet i S:t Michel . Om huvudpersonen inte har hört till en församling beställs släktutredning för den perioden från Magistraten .

 

Obs! Om släktutredningen anger att personen i fråga lever, behövs inget skilt lever-intyg.

Information enligt dataskyddsförordningen om behandling av uppgifter i kyrkans gemensamma medlemsregister