Ämbetsbetyg och släktutredningar

Ärenden som berör Kimitoöns församlings medlemsregister sköts från 1.9.2021 av Kustens och Ålands centralregister. 

Vänd dig till Centralregistret när du vill beställa ämbetsbevis, släktutredningar och släktforskning. Beställda intyg postas eller sänds med krypterad e-post. Centralregistret sköter även hindersprövningar och information i medlemsregisterärenden.

Beställning av ämbetsbevis

Privatpersoner

Du kan beställa ett ämbetsbevis över dig själv eller ett ämbetsbevis för släktutredning över en avliden medlem i den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst. Länk till e-tjänsten för beställning av ämbetsbevisÖppna länk i ny flik.

Företag och organisationer

Fr.o.m. 6.10.2022 tas fullmakter för företag i bruk i tjänsten Beställ ämbetsbevis bestallambetsbevis.fi i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I fortsättningen kan också beställare i företag och organisationer beställa ämbetsbevis via webbtjänsten. 

Organisationer som beställer ämbetsbevis via tjänsten ska ge sina anställda som för beställningarna fullmakt i Suomi.fi-tjänsten. Närmare anvisningar om befullmäktingandet finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats suomi.fi/fullmakter . Som fullmaktsärende väljs Beställning av ämbetsbevis.

Befullmäktigandet av organisationer inom den offentliga förvaltningen sker i tjänsten för tjänstemannabefullmäktiganden i Suomi.fi-fullmakter .

De separata beställningsblanketterna för beställare i företag och organisationer tas ur bruk under oktober månad.

Beställning av släktforskning

Släktforskning beställs med blanketten Beställning av uppgifter för släktforskningÖppna länk i ny flik.

Mera information om släktforskning hittas via denna länk.

Priser

Prislistan för tjänsterna finns på Centralregistrets egen webbsida (se länk lägre ner).

Kontaktuppgifter

Kustens och Ålands centralregister
Telefonnummer: 040 759 1204
E-postadress: crkr(at)evl.fi

Centralregistrets öppettider och andra uppgifter hittas här.