Västanfjärds gamla begravningsplats

Västanfjärds gamla begravningsplats

Kyrksvängen 12, 25830 Västanfjärd

Den gamla kyrkan i Västanfjärd byggdes 1759, men redan från år 1725 hade Västanfjärd en egen liten begravningsplats runtom kyrkan, men den fick användas endast vid menföre, andra tider skulle de döda transporteras till Kimito. Den lilla begravningsplatsen utvidgades flere gånger under 1800 talet.

En utvidgning skedde 1869 - 1872 , "så fattades nu beslutet, att den skulle utvidgas åt vestra sidan cirka 15 famnar.   klockstapeln kommer att blifva inom ringmuren. Landsvägen skulle byggas på en annan sida. Wid den gamla landsvägen i ringmuren skulle byggas en port åt norra sidan och en dylik åt södra sidan och åt sistnämnda sida äfven en stentrappa" Den gamla landsvägen, mellan predikohus och klockstapel, blev härmed kyrkogårdens huvudgång, Den nya landsvägen, från norrbyarna mot Vestanvik, anlades utanför ringmuren.

Hjältegraven och monumentet. 1940 utsågs plats för hjältegraven på södra sidan om klockstapeln. Ett område omfattande minst 10 gravplatser ansågs nödvändigt.
Augusti 1947. Hjältegraven har under sommaren genomgått stora ändringar i det att man under denna tid där utfört första delen av den ritning som för ett år sedan förelåg för nämnda grav. Ritningen, som är uppgjord av Ilmari Virkkala från Helsingfors, en arkitekt, som på många håll i vårt land anlitats i dylika arbeten, upptar en stenmur runt hela graven, ca 50 cm hög, röda granitplattor på varje grav - upptagande den stupades namn, födelseår, var och när han stupade samt hans grad - låga häckar av isop mellan minnesstenraderna samt ett stort monument ovanför själva graven - - - -

1955 önskar man få de stupades namn, som icke jordats i hjältegraven, på något sätt där införda eller ihågkomna.
1987 inlämnas ett initiativ att en sammanställning av namnen på de för fosterlandet stupade kunde graveras in på minnesstenen eller på en kopparplatta. Detta resulterade i att man anskaffade två plattor i sten som fastsattes på hjältegravsmonumentet där samtliga stupades namn ingraverades.

Minnesmärket Havets offer finns invid gamla kyrkan. Minnesmärke, som invigdes i maj 1962, kom till på initiativ av sjökaptenen John Eriksson. Ankaret som han skänkts av Eriksson ansågs vara för stort och flyttades till Gräggnäs. Ett mindre ankare anskaffades via sjöfartsrådet Herbert Andersson.

År 1965 förstorades den gamla begravningsplatsen österut.

På utvidgade delen restes år 2001 en minnessten. I nyårshälsningen 2002 kan man läsa "Församlingen har rest en minnessten för personer som är begravda på annan ort. På julmorgonen brann där nästan 50 ljus så behovet är uppenbart. Tack till alla talkojobbare och till pensionärsföreningen för bidraget.

Minnestenen ligger mitt i mellan gamla begravningsplatsen och den utvigdade delen.

 

Västanfjärds gamla gravgårdVästanfjärds utvidgade gravplats.

Läge på kartan