Födelsedagar och uppvaktningar

Kimitoöns församling uppvaktar församlingsmedlemmarnas födelsedagar på följande sätt:

70-, 75- och 80-åringar

Församlingens sänder gratulationskort samt inbjudan till födelsedagsfest under hösten. Även följeslagare är välkommen med på fest. Tyvärr ordnas inte födelsedagsfest på Hitis-området.

85-, 90-åringar och äldre

Församlingen sänder gratulationskort. En präst eller diakon kommer gärna på uppvaktningsbesök om jubilaren så önskar. Vänligen observera att besöket inte föranleder kalas, kaffeservering eller andra förberedelser, det viktingaste är att möta jubilaren. Om jubilaren önskar besök, meddela  församlingskansliet per telefon 02-425990, så tar prästen/diakonen sedan kontakt och kommer överens om tidpunkt.

 

Församlingen gratulerar alla jubilarer i församlingen!