Anställdas kontaktinformation


Barn- och ungdomsarbetsledare
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Kaplan
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Städare - Husmor/Dragsfjärd
Dragsfjärds kapellförsamling Kimito kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Diakon
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito
Tf kantor
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Församlingsmästare/Kimito
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Församlingsmästare/Kimito
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito