Anställdas kontaktinformation


Towe Berg

Tf ungdomsarbetsledare
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

I tjänst igen från 1.8.2023


Karin Donner

Kaplan
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Titti Hagelberg

Städare - Husmor/Dragsfjärd
Dragsfjärds kapellförsamling Kimito kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd


Teijo Pitkäranta

Församlingsmästare/Kimito
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Hannu Salonius

Församlingsmästare/Kimito
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito