Pernilla Gustafsson

Ekonomichef
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Annette Viljanen

Ekonomisekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 DRAGSFJÄRD