Gravskötsel och bevattning

Den som innehar gravrätten ansvarar för att graven underhålls. Man kan sköta graven själv eller för ett eller flera år köpa denna tjänst av församlingens gravvårdsfonder. Ett gravskötselavtal kan göras för ett eller fem år. Bevattning kan beställas för ett år i gången.

Västanfjärds gravskötsel sköts av en utomstående företagare, medan gravskötseln i Dragsfjärd och Kimito sköts av fondernas egen personal.

  • I skötselavtalen för Dragsfjärds och Kimitos gravgårdar ingår plantering och skötsel av sommarblommor, bevattning samt avlägsnade av ogräs och skräp i blomlandet efter behov.
  • I skötselavtalen för Västanfjärds gravgårdar ingår plantering och skötsel av vår- och sommarblommor samt ljung och granris inför vintern, bevattning samt avlägsnande av ogräs och skräp i blomlandet vid behov.
  • Hitis gravgård har ingen gravvårdsfond och därför kan inga gravskötselavtal göras här.

Avgifterna för gravskötsel och bevattning finns HÄR

Önskar Ni beställa gravskötsel eller bevattning på Kimitoöns församlings gravgårdar, vänligen kontakta pastorskansliet senast 13.4.

Till de som haft bevattning, 1 års skötselavtal eller 5 års skötselavtal sänder vi ut en offert på våren (förutsatt att det finns gravrätt i kraft för i frågavarande grav). Genom att betala fakturan så förnyar ni avtalet automatiskt. Önskar ni ändra på avtalet så ta kontakt med pastorskansliet.
Ovanstånde gäller Kimitos-, Dragsfjärds- och Västanfjärds gravgårdar. Önskar ni bevattning på Hitis gravgård, vänligen ta kontakt med pastorskansliet. Tfn 02-425990 (måndagar, onsdagar och torsdagar kl 9.30 -15), e-post: kimitoon@evl.fi

Information till de som har gravskötsel- eller bevattningsavtal

De gravar som har gravskötsel är märkta på följande sätt (på Hitis enbart bevattning):

Vit käpp = gravskötsel
Vit käpp med grön rand = Bevattning
Vit käpp med röd rand = Gravskötselavtalet har gått ut.

Viktigt är att käpparna inte flyttas eller täcks över.

Gravskötsel

På Dragsfjärds- och Kimitos gravgårdar planteras sommarblommorna före midsommar. Vid planteringen avlägsnas alla blommor som finns på graven. På Västanfjärds gravgårdar planteras vårblomman före morsdag.

Bevattning

Gravar som har bevattningsavtal bevattnas på Dragsfjärds-, Kimitos- och Västanfjärds gravgårdar från 1.6 till slutet av augusti. Vänligen luckra blomlandet innan ni planterar blommorna. Detta för att bevattningen skall fungera bättre.