Kontaktuppgifter

Församlingens kansli är öppet måndagar, onsdagar och torsdagar kl 9.30 - 15.00
(sommartid kl 9.30 - 13.00)

Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Tfn 02-425990
e-post: kimitoon@evl.fi
fornamn.efternamn@evl.fi

Faktureringsadress
Kyrkans servicecentral/Kimitoöns församling
++3253++
PB 378
00026 Basware


Församlingsmästare/Dragsfjärd
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Barn- och ungdomsarbetsledare
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito
Byråskereterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Kyrkoherde
Dragsfjärds kapellförsamling Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Kaplan
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Församlingsmästare/Hitis
Hitis kapellförsamling
sms 0405717546
Kyrkbacksvägen 23
25940 Hitis

Församlingssekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Ekonomichef
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Städare - Husmor/Dragsfjärd
Dragsfjärds kapellförsamling Kimito kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
tf församlingspastor
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Barnledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Skogshemsvägen 4
25900 Dalsbruk

Diakon
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito
Tf kantor
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Församlingspastor
Västanfjärds kapellförsamling Hitis kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Församlingsmästare/Dragsfjärd och Dalsbruk
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

tf kantor
Kimitoöns församling Västanfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Församlingsmästare/Kimito
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Församlingsmästare/Kimito
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito
Församlingsmästare/Västanfjärd
Västanfjärds kapellförsamling
Kyrksvängen 6
25830 Västanfjärd
Musikledare
Dragsfjärds kapellförsamling
45 200 6456
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Ekonomisekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 DRAGSFJÄRD
Diakon
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd