Begravningsavgifter

Gravplats

  Ortsbo Icke ortsbo
Kistplats, 25 år 200 € 500 € 
Urnegrav, 25 år 75 € 200 € 
Veteran och lotta 0 € 0 €
Förlängning av gravrätt, 20 år 200 € 200 €
Förlängning av gravrätt, 10 år 100 € 100 €

 

Gravgrävning

  Ortsbo Icke ortsbo
Kistgrav 450 € 450 €
Urna 50 € 100 €
Aska i minneslund 0 € 50 €
Veteran och lotta 0 € 0 €

 

Arbete med gravstenar

Avgift för riktning eller flyttning av gravsten 20 - 150 €
Avgift för anläggning av gräsmatta 20 - 200 €

 

Kylförvaringsavgift

Medlem i Kimitoöns- eller annan församling 0 €
Icke evl-medlem 50 €

Hyror för församlingshem

Församlingshem (max 6h) medlem i Kimitoöns församling 80 €
Församlingshem (max 6h) medlem i annan församling 130 €
Församlingshem (max 6h) icke-medlem                                250 €
Hyra för borddukar 5 €/st

 

Hyra för kapell och kyrka (för jordfästning)

Medlem i Kimitoöns församling 0 €
Medlem i annan Evl-församling 0 €
Icke evl-medlem/övriga

600 € i kyrka, 450 € i kapell