Historik

Västanfjärds nya kyrka

I början av 1900-tlaet ansågs den gamla kyrkan i Västanfjärd vara för liten. Man beslöt sig för att bygga en större kyrka. Byggnadsarbetena på Västanfjärds nya kyrka inleddes år 1910 och den kunde invigas i november 1912. Kyrkan byggdes av grågranit i nationalromantisk stil. Den är ritad av arkitekt Helge Rancken. Altartavlan är målad av A F Ahlstedt år 1864. Västanfjärds kapellförsamling avskiljdes år 1904 till ett eget pastorat med egen kyrkoherde, efter att ha varit kapell sedan 1600-talet och haft egen kaplan sedan 1779. Den gemensamma kaplanen hade haft sitt boställe i Sirnäs åren 1637 - 1695, men han betjänade alla kapellförsamlingarna.
Kyrkan genomgick en grundlig renovering 1956. Då revs sidoläktarna, väggarna täcktes med panel och koret byggdes om. Kyrkans interiör blev radikalt förändrad.

HÄR kan ni läsa mera om Västanfjärds gamla begravningsplats och HÄR kan ni läsa mer om Västanfjärds nya begravningsplats