Byråsekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Församlingssekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Ekonomichef
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Ekonomisekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 DRAGSFJÄRD