Vad hör till?

Vad behöver jag göra?

Skriftskolan är undervisning i den tro du döpts till (eller funderar på att döpa dig till) och till den undervisningen hör förutom lektionerna även 5 gudstjänstbesök och att lära sig de centrala kristna texter och böner som finns nedan. 

Utantilltexter

I skriftskolan ska du kunna följande kristna böner och texter utantill. Börja öva i god tid! Om du lär dig bättre genom att lyssna finns texterna också som ljudfiler på Borgå stifts skribasida.

Trosbekännelsen

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Gud ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på den tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

De tio budorden

1. Jag är Herren din Gud. Du skall inte ha andra gudar.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.
3. Tänk på att hålla vilodagen helig.
4. Visa aktning för din far och mor.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller han tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.

Fader vår

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Herrens välsignelse

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.

Gyllene regeln (Matt 7:12)

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.