Kyrkorådet

Kyrkorådet är det verkställande och förvaltande organet i församlingen. Kyrkorådet leder församlingens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Kyrkorådet bereder ärendena som kyrkofullmäktige skall besluta om.

Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige. Som ordförande fungerar kyrkoherden. Mandatperioden är 2 år. Kyrkorådet i Kimitoöns församling har 11 medlemmar.

Kyrkorådet i Kimitoöns församling 2023 - 2024:

Ordinarie medlemmar:

Mura Niina, ordförande
Andersson Ulla
Enestam Henrika
Haga Kaj
Hagsberg Mervi
Holmström Birgitta
Jensén Oskar
Kinos Sven-Erik, viceordförande
Melander Ann-Maj
Sjöberg Rabbe
Visapää Johanna

Suppleanter:
Strömberg Camilla (Andersson)
Löfberg Berndt (Enestam)
Karlsson Johnny (Haga)
Sundblom Tuire (Hagsberg)
Gustafsson Tina (Holmström)
Keijonen Merja ( Jensén)
Kangasniemi Lasse (Kinos)
Wallenius Heidi (Melander)
Johansson Ben (Sjöberg)
Johansson Mari-Sofi (Visapää)