Kyrkorådet

Kyrkorådet är det verkställande och förvaltande organet i församlingen. Kyrkorådet leder församlingens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Kyrkorådet bereder ärendena som kyrkofullmäktige skall besluta om.

Kyrkorådet tillsätts av kyrkofullmäktige. Som ordförande fungerar kyrkoherden. Mandatperioden är 2 år. Kyrkorådet i Kimitoöns församling har 11 medlemmar.

Kyrkorådet i Kimitoöns församling 2021 - 2022:

Ordinarie medlemmar:

Mura Niina, ordförande
Andersson Ulla
Enestam Henrika
Haga Kaj, viceordförande
Holmström Birgitta
Johansson Mari-Sofi
Lindgren Leif
Melander Ann-Maj
Nordgren Kaj
Sjöberg Rabbe
Sundblom Tuire

Suppleanter:

Camilla Strömberg (Andersson)
Gustafsson Tina (Enestam)
Karlsson Johnny (Haga)
Ekholm Mayvor (Johansson)
Knuts Johan-Gustav (Holmström)
Kinos Sven-Erik ( Lindgren)
Wallenius Heidi (Melander)
Ahlfors Mervi (Nordgren)
Johansson Ben (Sjöberg)
Lappalainen Jonna (Sundblom)