Dalsbruks kyrka

Skogshemsvägen 2 , 25900 Dalsbruk

Dalsbruks stenkyrka omgiven av tallar och bladträd och buskar i höstskrud.

Kyrkan är öppen för allmänheten alla veckodagar kl. 10.00-16.00 under tiden 15.6-15.8. 

 

Kyrkan har rum för kring 150 personer.

Parkering
Svår att nå med rullstol

Evenemang

on 6.7 kl. 18.00

Skogshemsvägen 2, 25900 Dalsbruk

sö 31.7 kl. 18.00

Skogshemsvägen 2, 25900 Dalsbruk

Tvåspråkig kvällsgudstjänst med dragspelsmusik

Kristi förklaringsdag - Kristus förhärligad
on 24.8 kl. 18.00

Skogshemsvägen 2, 25900 Dalsbruk

sö 11.9 kl. 15.00

Skogshemsvägen 2, 25900 Dalsbruk

Tvåspråkig högmässa

Fjortonde söndagen efter pingst - Vår nästa