Dalsbruks kyrka

Dalsbruks stenkyrka omgiven av tallar och bladträd och buskar i höstskrud.

Skogshemsvägen 2, 25900 Dalsbruk

02425990 Församlingskansli (må - to kl. 10 - 13)

150

Kyrkan är öppen för allmänheten alla veckodagar kl. 10.00-16.00 under tiden 15.6-15.8 och enligt överenskommelse.

Dalsbruks kyrka är uppförd under åren 1921 - 22 av Metodist-Episkopalförsamlingen i Dalsbruk. Kyrkan är byggd av slaggtegel, som tillverkades av avfall från masugnen i Dalsbruk. Arkitekt Karl Andström har ritat kyrkan. Metodistförsamlingen ägde kyrkan i tolv år, varefter baron Wrede, en av ägarna i Dalsbruks järnverk, köpte den. Dragsfjärds församling erbjöds att arrendera tomten och kyrkan. Kyrkan invigdes 1934 till en evangelisk-luthersk kyrka och 1978 köpte församlingen kyrkan.

Altartavlan är målad av Axel Haartman. Vid kyrkans 25-års jubileum invigdes klockstapeln, ritad av Kaj Englund. Kyrkans 9-stämmiga orgel är byggd av hans Heinrich i Maxmo 1967.

Förfrågningar och bokningar

02425990 Församlingskansli (må - to kl. 10 - 13)

Hörselnedsatta har beaktats Hörselnedsatta har beaktats
Hörselslinga Hörselslinga
Lekhörna Lekhörna
Parkering Parkering
Parkeringsplats för funktionsnedsatta Parkeringsplats för funktionsnedsatta
Könsneutral toalett Könsneutral toalett
Trygg plats Trygg plats
Kök
Bord med stolar
Piano/flygel
Ljudanläggning
Dopfunt

Evenemang

to 6.4 kl. 18.00

Skogshemsvägen 2, 25900 Dalsbruk

Tvåspråkig högmässa

Skärtorsdagen- Den heliga nattvarden
må 10.4 kl. 15.00

Skogshemsvägen 2, 25900 Dalsbruk

Tvåspråkig familjegudstjänst

Annandag påsk - Mötet med den Uppståndne
sö 16.4 kl. 18.00 -19.00

Skogshemsvägen 2, 25900 Dalsbruk

Låt våren klinga-konsert

Esa Pietilä, världskänd saxofonist som mångsidigt överskrider genregränser fördomsfritt och är en genialisk improvisatör.
sö 28.5 kl. 15.00

Skogshemsvägen 2, 25900 Dalsbruk

Högmässa "I Guds vind"

Pingstdagen - Den heliga Andens utgjutande