Kimito kyrka

Gudstjänster och samlingar

Gudstjänster hålls varje söndag i någon eller några av våra kyrkor på ön.

Gudstjänsterna gör vi tillsammans; församlingsanställda och församlingsbor. Hör av dig om du vill vara med och uppträda med sång, musik, läsa något eller baka till kaffet eferåt! Kom själv eller med vänner och koppla av i gudstjänsterna!

"Gåvorna är många, Anden är en,
finns i Jesus Kristus,
Gåvorna är många, Anden är en,
vi är ett i honom."

Ur Psalm 172