Ukulelegruppen

I Finland är det pop att spela ukulele. Kimitoöns församling har två grupper som spelar ukulele och också uppträder i församlingens tillställningar.  Församlingen har några ukulelen att låna till deltagarna. Ukulelegruppena är tvåspråkiga och samlas minst varannan vecka, ibland oftare. Den ena gruppen samlas ojämna veckor vanligen i Dragsfjärds församlingshem men vid behov också i Kimito församlingshem.  (PS) Start 14.09.2023 kl 16.30-17.30 i Dragsfjärds församlingshem. Den andra gruppen hålls i Kimito församlingshem på onsdagar. (PS) Start 13.09.2023 kl 16.30-17.30. 

Vi diskuterar deltagarnas önskemål, övningarnas innehåll och upplägg då övningarna startar i september.

Ukulele

Tag kontakt

Musikledare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd