Ukulelegruppen

På olika håll i Finland har det blivit pop att spela ukulele. Kimitoöns församling har också en sådan grupp. Församlingen har några ukulelen att låna till deltagarna. Ukulelegruppen är tvåspråkig och samlas varannan vecka, jämna veckor alternerande mellan Dragsfjärds församlingshem och Västanfjärds församlingshem. Övning kan även placeras i Kimito församlingshem. (PS) Start 03.09.2020 kl 17-18 i Dragsfjärds församlingshem. Vi diskuterar deltagarnas önskemål, övningarnas innehåll och upplägg under hösten.

Ukulele

Tag kontakt

Musikledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd