Kimitoöns församlings officiella anslagstavla.

Det här är Kimitoöns församlings officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras officiella kungörelser gällande exempelvis val och lediga jobb samt protokoll som är till påseende.

När vi offentliggör protokoll och beslut beaktar vi bestämmelserna i kyrkolagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och andra lagar som kan föreskriva sekretess.

Kungörelser

 

 

anslagstavla med texten anslagstavla.

Tag kontakt

Församlingssekreterare
Kimitoöns församling
040 865 0981
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Kyrkoherde
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Ekonomichef
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd