Sammanträden

Kyrkofullmäktige

  • onsdag 04.01.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • måndag 06.03.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • onsdag 14.06.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlinghem.

Kyrkorådet

  • onsdag 15.02.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • måndag 27.03.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • onsdag 26.04.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • måndag 29.05.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.

 

I mötesschemat kan ske förändringar.