Sammanträden

Kyrkofullmäktige

  • onsdag 20.12.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • onsdag 22.5.2024 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.

Kyrkorådet

  • måndag 5.2.2024 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • onsdag 20.03.2024 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • onsdag 24.04.2024 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • onsdag 12.6.2024 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.

 

I mötesschemat kan ske förändringar.