Sammanträden

Kyrkofullmäktige

  • måndag 25.9.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • onsdag 20.12.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.

Kyrkorådet

  • onsdag 06.09.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • onsdag 04.10.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • onsdag 29.11.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.

 

I mötesschemat kan ske förändringar.