Sammanträden

Kyrkorådet

  • måndag 06.06.2022 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • måndag 15.08.2022 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • måndag 12.9.2022 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • måndag 17.10.2022 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • måndag 14.11.2022 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.

​​​​​

Kyrkofullmäktige

  • måndag 12.12.2022 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.
  • måndag 16.01.2023 kl. 17.00 i Dragsfjärds församlingshem.