Begravningsplatser

Församlingskansliet betjänar i ärenden gällande gravplatser och gravskötslar.

Kontaktuppgifter

Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Tfn. 02 425990
E-post: kimitoon(at)evl.fi

Öppethållningstider

Måndagar-torsdagar kl. 10.00 - 13.00.