Anställdas kontaktinformation


Tf kantor
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

tf kantor
Hitis kapellförsamling Västanfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Musikledare
Dragsfjärds kapellförsamling
45 200 6456
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd