Historik

Dalsbruks kyrka

Dalsbruks kyrka är uppförd under åren 1921 - 22 av Metodist-Episkopalförsamlingen i Dalsbruk. Kyrkan är byggd av slaggtegel, som tillverkades av avfall från masugnen i Dalsbruk. Arkitekt Karl Andström har ritat kyrkan. Metodistförsamlingen ägde kyrkan i tolv år, varefter baron Wrede, en av ägarna i Dalsbruks järnverk, köpte den. Dragsfjärds församling erbjöds att arrendera tomten och kyrkan. Kyrkan invigdes 1934 till en evangelisk-luthersk kyrka och 1978 köpte församlingen kyrkan.

Altartavlan är målad av Axel Haartman. Vid kyrkans 25-års jubileum invigdes klockstapeln, ritad av Kaj englund. Kyrkans 9-stämmiga orgel är byggd av hans Heinrich i Maxmo 1967.