Beslutsfattande

Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingarnas ekonomi. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval. Mandatperioden är 4 år.

Kyrkorådet leder församlingens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Det verkar också som beredande och verkställande organ för kyrkofullmäktige. Medlemmarna väljs av kyrkofullmäktige. Mandatperioden är 2 år.

 

Sammanträdesprotokoll och ordförandeklubba.