Västanfjärds nya kyrka

Kyrksvängen 4 , 25830 Västanfjärd

Västanfjärds gråa stenkyrka omringad av björklöv.

Kyrkan är öppen för allmänheten alla veckodagar kl. 10.00-16.00 under tiden 15.6-15.8. 

 

 

Kyrkan har rum för kring 250 personer.

Hörselslinga
Parkering
Svår att nå med rullstol
Toalett

Evenemang

on 20.7 kl. 18.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

sö 11.9 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Högmässa

Fjortonde söndagen efter pingst - Vår nästa
sö 25.9 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Gudstjänst

Sextonde söndagen efter pingst - Guds omsorg