Västanfjärds nya kyrka

Västanfjärds gråa stenkyrka omringad av björklöv.

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Kyrkan har rum för kring 250 personer.

Kyrkan är öppen för allmänheten alla veckodagar kl. 10.00-16.00 under tiden 15.6-15.8. 

 

 

Hörselslinga Hörselslinga
Parkering Parkering
Toalett Toalett

Evenemang

sö 12.2 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Gudstjänst

Andra söndagen före fastetiden - Sådden av Guds ord.
sö 26.2 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Högmässa

Första söndagen i fastan - Jesus segrar över frestelserna
sö 12.3 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Gudstjänst med andliga sånger

Tredje söndagen i fastan - Jesus segrar över ondskans makter
sö 26.3 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Högmässa

Marie bebådelsedag - Herrens tjänarinna
to 6.4 kl. 19.30

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Högmässa

Skärtorsdagen- Den heliga nattvarden
sö 9.4 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Högmässa

Påskdagen- Kristus är uppstånden
sö 23.4 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Gudstjänst

Andra söndagen efter påsk- Den gode herden
sö 14.5 kl. 10.00

Kyrksvängen 4, 25830 Västanfjärd

Högmässa

Femte söndagen efter påsk- Hjärtats samtal med Gud