Missionskretsen i Hitis

samlas i Solglimten under ledning av församlingspastor Julia Lundsten.