Karin Donner

Kaplan
Kimitoöns församling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Jesse Heinonen

Församlingspastor
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Julia Lundstén

Församlingspastor
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Niina Mura

Kyrkoherde
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd