Kyrkoherde
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Tjänsteledig

Kaplan
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

Församlingspastor
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Församlingspastor
Hitis kapellförsamling Västanfjärds kapellförsamling Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd