Kyrkoherde
Dragsfjärds kapellförsamling Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Kaplan
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito

tf församlingspastor
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Församlingspastor
Västanfjärds kapellförsamling Hitis kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd