Västanfjärds nya begravningsplats

Västanfjärds nya begravningsplats

Sirnäsvägen, 25830 Västanfjärd

Då gamla begravningsplats blev för liten, byggdes ”Nya begravningsplatsen”  i början av 1920 talet ett par hundra meter ifrån den gamla i närheten av  Sirnäs vägen. Här uppfördes också ett likhus som numera används som redskapsskjul.

Karelargraven  ett minnesmärke  som  kom till i senare hälften av 1900-talet. Den ligger på södra hälften av huvudingången.

Text på stenen:

Tämän muistomerkin pystytti kodeistaan 1939 - 44 pakko siirrettyjen
ja täällä haudattujen karjalaisten muistoksi

Denna vård restes till minnet av under åren 1939 - 44 från sina hem
evakuerade karelare som äro här begravade

Läge på kartan