Scoutverksamhet

Scouterna träffas en gång per vecka i Fritidsgården i Dalsbruk. Vi rör oss mycket ute i naturen och gör scoutiga saker. Vi satsar på sjöverksamhet och har optimistjollar och en segelbåt. Vi gör utfärder, övernattningar och sommarläger. Dalsbruks Sjöscouter har en egen Facebooksida.
Scoutverksamheten börjar vecka 34. 

Vargungar (årskurs 1-3)

Första träffen Tisdagen 18.8 kl. 12.45-13.45.
I fortsättningen kommer vargungarna att delas in i två grupper, då ena gruppen fortsätter med tisdagar kl. 12.45-13.45 och andra gruppen torsdagar kl. 12.45-13.45

Äventyrsscouter (årskurs 4-6)

POJKAR Tisdagar kl.14.45-16.15
FLICKOR Torsdagar kl. 14.45-16.15

Spejarscouter (årskurs 7-9) och explorerscouter

Onsdagar kl.14.45-16.15
Kock-klubben efter träffen kl. 16.15-18.15

  
Två scouter som är ute och åker optimistjolle på havet.

Tag kontakt

Barnledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Skogshemsvägen 4
25900 Dalsbruk