Scoutverksamhet

Scouterna träffas en gång/vecka i Fritidsgården i Dalsbruk. Vi rör oss mycket ute i naturen och gör scoutiga saker. Vi satsar på sjöverksamhet och har optimistjollar och en segelbåt. Vi gör utfärder, övernattningar och sommarläger. Dalsbruks Sjöscouter har en egen Facebooksida.

Vargungar åk 1-3
Första träffen Tisdagen 18.8 kl. 12.45-13.45.
I fortsättningen kommer vargungarna att delas in i två grupper, då ena gruppen fortsätter med tisdagar kl. 12.45-13.45 och andra gruppen torsdagar kl. 12.45-13.45

Äventyrsscouter åk 4-6
POJKAR Tisdagar kl.14.45-16.15
FLICKOR Torsdagar kl. 14.45-16.15

Spejarscouter åk 7-9 och explorerscouter
Onsdagar kl.14.45-16.15
Kock-klubben efter träffen kl. 16.15-18.15

  
Segelbåtar
Barnledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Skogshemsvägen 4
25900 Dalsbruk