Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Kimitoöns församling är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingens ekonomi t.ex om byggande, köp och försäljning av fastigheter. Kyrkofullmäktige fastställer också kyrkoskatteprocenten. Till fullmäktiges uppgifter hör också att besluta om att inrätta nya tjänster eller dra in tjänster. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval som förrättas vart fjärde år. Kyrkofullmäktige i Kimitoöns församling har 19 medlemmar. Sammanträdena är offentliga om inte fullmäktige i något visst ärende beslutar annorlunda.

Kyrkofullmäktige i Kimitoöns församling 2019 - 2022:

Ahlfors Mervi
Andersson Ulla
Cederström Mona
Ekholm May-Vor
Enestam Henrika
Forsén Kaj-Olav
Gustafsson Tina
Holmström Birgitta
Johansson Ben
Johansson Mari-Sofi
Lappalainen Jonna
Nordgren Kaj
Röblom Tryggve, ordförande
Sjöberg Rabbe
Sjöblom Patrik
Sundblom Tuire
Torkkeli-Pitkäranta Tiina
Wallenius Heidi, viceordförande
Wikström Iris