Kyrkofullmäktige

Det högsta beslutande organet i Kimitoöns församling är kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i församlingens ekonomi t.ex om byggande, köp och försäljning av fastigheter. Kyrkofullmäktige fastställer också kyrkoskatteprocenten. Till fullmäktiges uppgifter hör också att besluta om att inrätta nya tjänster eller dra in tjänster. Medlemmarna i kyrkofullmäktige utses genom församlingsval som förrättas vart fjärde år. Kyrkofullmäktige i Kimitoöns församling har 19 medlemmar. Sammanträdena är offentliga om inte fullmäktige i något visst ärende beslutar annorlunda.

Kyrkofullmäktige i Kimitoöns församling 2023-2026:

Ahlfors Mervi, viceordförande
Andersson Ulla
Cederström Mona
Enestam Henrika
Gustafsson Tina
Holmström Birgitta
Jensén Oskar
Johansson Ben, ordförande
Järvinen Madelen
Kaita Janina
Karlsson Jill
Kinos Sven-Erik
Melander Ann-Maj
Penna Jyrki
Salonen Juhani
Strömberg Camilla
Sundblom Tuire
Torkkeli-Pitkäranta Tiina
Visapää Johanna