Kyrkokörer

Gaudium

Gaudium, varannan torsdag kl. 18.00 - 20.00 (jämna veckor) alternerat i Dragsfjärds och Västanfjärds församlingshem (PS).   Start 03.09.2020 i Dragsfjärds församlingshem.

St. Andreaskören

St. Andreaskören, söndagar och onsdagar, tre gånger / månad kl. 18.00 - 20.30 i Kimito kyrka (HMK). Start 01.09.2019.

Kvintoli+

Kvintoli+, varannan onsdag, jämna veckor, kl. 15.15-16.45 i Dragsfjärds församlingshem (PS). Start 02.09.2020. Klockslaget kan justeras efter behov.

Tag kontakt

Musikledare
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd