Varför gå i skriftskolan?

Finns Gud? Är Gud en hon eller en han? Vad är meningen med livet? Har Jesus funnits på riktigt? Hur kunde Jesus vara Guds son? Varför dog Jesus på ett kors? Uppstod han verkligen? Vad händer när vi dör? Vad är gott och vad är ont? Varför finns det lidande i världen?

I skriftskolan har du en unik möjlighet att fundera på¨och diskutera allt mellan himmel och jord. Du får också lära dig mer om Gud och om den kristna kyrkan och din egen församling.

När du blivit konfirmerad får du bland annat...

- Bli fadder

- Gifta dig i kyrkan (det räcker att du fått skriban godkänd, du behöver inte vara konfirmerad)

- Självständigt delta i nattvarden