Kyrkofullmäktiges föredragningslistor

Kyrkofullmäktiges föredragningslistor finns till påseende på denna sida. Föredragningslistan finns till påseende senast en vecka före sammanträdet. Föredragninglistan tas bort då i frågavarande sammanträdes protokoll finns till påseende på hemsidan. 

Föredragninglistorna i pdf-format

Det kan hända att du behöver Adobe Acrobat Reader eller något motsvarande program för att läsa pdf-filerna.

Vid behov kan du ladda ner Adobe Acrobat Reader här.

Föredragningslistor