Mission

Mission och utvecklingsarbete

Församlingen understöder med budgetmedel missionärerna Anna och Bertrand Tikums arbete i Senegal. Anna arbetar i Senegals lutherska kyrka med att utveckla diakoniarbetet och Bertrand är ekonomisk rådgivare och ansvarig för kyrkans biståndsprojekt.

Församlingen stöder också ett by-utvecklingsprojekt i Nepal. Detta arbete syftar till att förbättra den ekonomiska och sociala ställningen för de utstötta dalit-samhällena och för de jord-lösa.

Med frivilliga medel understöder vi stenhuggarbys barns skolgång i Nepal.