Stöd och hjälp

Diakoni

Diakoni är ett förhållningssätt och ett uppdrag som berör alla i församlingen och handlar om att vara ett stöd för människor i alla åldrar när livet är i ett utsatt läge.

Församlingens diakoniarbetare vill finnas till för dig när livet känns svårt. Du kanske har förlorat en nära anhörig, känner dig ensam, är sjuk, har missbruksproblem i familjen, eller råkat i ekonomiska svårigheter etc.

I dessa situationer vill diakoniarbetaren sitta ner med dig och samtala, hjälpa dig att komma vidare och finna fungerande lösningar på dina problem. Diakoniarbetaren har tystnadsplikt.

Diakoniarbetaren gör hembesök men träffas också enligt överenskommelse på diakonimottagningen. 

Diakonernas kontaktuppgifter hittar du här.

Matutdelningen

I Fritidsgården i Dalsbruk (Skogshemsvägen 4, 25900 Dalsbruk)
Fredagar kl 10.30 - 11.30

Diakonin, Kimitoöns ungdomsverkstad och frivilliga hjälper till med matutdelningen.
Kontaktperson, tf diakon Johanna Visapää tfn 040 585 1706

-------------------------------

I Adventskyrkan i Kimito (Nämndemansvägen 1, 25700 Kimito)
Fredagar kl 11 - 12

Vi samarbetar med Advenskyrkan.
Kontaktperson, diakon Helena Karialinen tfn 050 342 6825

diakoni