Stöd och hjälp

Diakoni

Diakoni är ett förhållningssätt och ett uppdrag som berör alla i församlingen och handlar om att vara ett stöd för människor i alla åldrar när livet är i ett utsatt läge.

Församlingens diakoniarbetare vill finnas till för dig när livet känns svårt. Du kanske har förlorat en nära anhörig, känner dig ensam, är sjuk, har missbruksproblem i familjen, eller råkat i ekonomiska svårigheter etc.

I dessa situationer vill diakoniarbetaren sitta ner med dig och samtala, hjälpa dig att komma vidare och finna fungerande lösningar på dina problem. Diakoniarbetaren har tystnadsplikt.

Diakoniarbetaren gör hembesök men träffas också enligt överenskommelse på diakonimottagningen. 

Församlingen har tre diakoner:

Gretel Hellbom 60% ( semester 1.9.-31.10, går därefter i pension 1.11.2018)
tel 040-5851706
e-post: gretel.hellbom(at)evl.fi

Helena Karilainen 80%
tel 050-3426825
e-post: helena.karilainen(at)evl.fi

Solveig Björklund-Sjöholm 40%
tel 040-5121192
e-post: solveig.bjorklund-sjoholm(at)evl.fi

 

 

 

 

 

 

 

diakoni