Vänö sjöfararkapell

Vänö kapell med ett gammalt, stort ankare i förgrunden.

Vänö, 25900 Dalsbruk

.