Vänö sjöfararkapell

Vänö , 25900 Dalsbruk

Vänö kapell med ett gammalt, stort ankare i förgrunden.

.