Konfirmationen

Vid konfirmationen bekräftar konfirmanden sitt dop. Konfirmanden väljer att fortsätta leva i den tro och i den kyrka som konfirmanden blivit döpt till. Men framförallt är konfirmationen en påminnelse om att den famn som vi blev burna till i dopet bär fortfarande och att Gud bekräftar oss.

Konfirmationen är en fest där konfirmanden tar ett steg in i vuxenlivet. Efter konfirmationen ska den konfirmerade själv ta ansvar för sin kristna tro.

Konfirmationskyrkor

Vi firar konfirmationsmässor i Kimito, Dragsfjärd, Västanfjärd och Hitis. På detta sätt får alla konfirmander bli konfirmerade i "sin" kyrka.

  • Dragsfjärds kyrka, 7.6.2020 kl 12.
  • Dalsbruks kyrka, 7.6.2020 kl 15.
  • Kimito kyrka, 7.6.2020 kl 10 (förutsatt att renoveringen av kyrkan blir klar. I annat fall blir konfirmationen i någon av våra andra kyrkor)
  • Västanfjärds nya kyrka, 7.6.2020 kl 13
  • Finskspråkig konfirmation, Kimito kyrka 14.6.2020 kl 12
En konfirmand klädd i alba stående vid altaret.