Historik

Kimito kyrka

Kimito kyrka är en av Finlands äldsta gråstenskyrkor. Kyrkan är byggd under 1300- och 1400-talen, den har blivit tillbyggd och ändrad på 1700-talet. Sakristian är antagligen den äldsta delen av kyrkan, medan t.ex. pelarna och valven torde ha stått färdiga senast år 1469. Valvslagningen leddes av en byggmästare kallad Petrus Murator de Kymitto, han kom senare även att ansvara för motsvarande arbeten i Åbo domkyrka.

Kyrkans inre har förändrats mycket under åren. När kyrkan var ny fanns inga fönster på norrsidan och golvet bestod av sand och jord. I gamla visitationsprotokoll finns anteckningar över att församlingsborna klagar för att de inte kan se fram till altaret på sommarsöndagarna, eftersom det dammade så mycket i kyrkan då gudstjänstbesökarna rörde fötterna på jordgolvet under de långa gudstjänsterna. Golvet i kyrkan har sedan dess varit täckt av bl.a. gråsten, tjocka plankor och t.om. asfalt, innan det nuvarande tegelgolvet lades.

Bland konstverken i kyrkan kan bl.a. nämnas "Kristus och hans apostlar". Dessa målningar, som hänger på kortsidan ovanför ingångsdörren, är målade av G W Finnberg på 1820-talet. Finnberg var som konstnär före sin tid på så vis att han inte ville måla in i minsta detalj utan hellre antyda med sina penseldrag. Det här ledde till att Kimitoborna ansåg att han inte slutfört tavlorna och det är oklart om han någonsin fick slutbetalning för sitt arbete.

1920-1922 restaurerades Kimito kyrka på initiativ av bygdens son, doktor Amos Anderson, som planerade och bekostade det omfattande arbetet. Som arkitekt anlitades professor Armas Lindgren, som också ritade glasmålningen i fönstret ovanför altaret i enlighet med Amos Andersons anvisningar. I glasmålningen finns några mer eller mindre kända "lånade ansikten", t.ex. har konung Melchior Fredrik Gabriel Hedbergs ansikte. Hedberg är den evangeliska väckelserörelsens upphosvman och han verkade i Kimito som kyrkoherde på 1800-talet. 

 

Här kan du läsa mer om Kimito begravningsplats   och här kan du läsa mer om kända kulturpersonligheter i Kimito.