Församlingens lopptorg

Församlingens och kommunens gemensamma 
Välgörenhetsloppis KÄLLAREN

Öppnas onsdag 10.6 och är öppet på sommaren
tisdag - fredag kl. 10.00 - 17.00 och lördag 11.00 - 13.00.

(Kapellbacksvägen 6, 25870 Dragsfjärd)

Kontaktperson: Johanna Visapää tfn 040 585 1706

 

MISSIONSSTUGAN

Är stängd sommaren 2020.
(Hedbergsvägen 3, 25700 Kimito)

Kontaktperson: Helena Karilainen tfn 050 342 6825.

 

Hela och rena kläder, sänglinne samt husgeråd (ej elektronik eller böcker) m.m mottas under öppethållningstiderna.

Intäkterna från lopptorgsverksamheten går till olika projekt inom Kyrkans Utlandshjälp och Finska Missionssällskapet.
 

 

Missionskällaren
Diakon
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito
Tf diakon
Dragsfjärds kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd