Ekonomikansli

Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd

Faktureringsadress:
Kyrkans servicecentral/Kimitoöns församling
++3253++
PB 378
00026 Basware

E-fakturaadress:
003722186627

E-postadress till fakturor:
kyrkansservicecentral@bscs.basware.com

 

 

Ekonomikansliet sköter ärenden som gäller församlingens ekonomi, personal och fastighetsväsen.
Ekonomikansli finns i Dragsfjärds församlingshem.
Ekonomikansli finns i Dragsfjärds församlingshem. Ingång på västa sidan.
Ekonomichef
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Ekonomisekreterare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 DRAGSFJÄRD