Fritidsgården i Dalsbruk

Fritidsgården i Dalsbruk som är en låg tegelbyggnad. I förgrunden på bilden finns tre ringar gjorda av gamla bilringar.

Skogshemsvägen 4, 25900 Dalsbruk

0440425961 Församlingsmästare Maria Manelius

80

Tack vare starkt och envist initiativtagande av prästen Rune Söderlund startade projektet med att få en fritidsgård byggd bakom slaggstenskyrkan i Dalsbruk. Pengar skrapades ihop med hjälp av lotterier och insamlingar. Föreningen för befrämjande av församlingsverksamhet i Dalsbruk rf. handhade projektet när det gällde planering och uppbyggande av Fritidsgården. Mycket materiell hjälp kom även från järnverket och våren 1973 kunde folk beundra den stora, vita tegelstensbyggnaden.

I mars 1973 flyttade familjen Lindgren in på bostadssidan, och Gita Lindgren var den första ungdomsarbetsledaren i dåvarande Dragsfjärds församling. Församlingens barn- och ungdomsarbete bestod till största del av scouting och all scoutverksamhet, som tidigare utövades i Sabbels bagarstuga, kunde flyttas till Fritidsgården i och med att den stod färdig. Gita blev nu verksamhetsledare för scouterna. Utöver scouting hade Gita och Leif tillsammans hand om söndagsskolan på såväl finska som svenska samt olika distriktstävlingar. Leif ordnade även Open house-kvällar torsdag och söndag där deltagarantalet ofta var mellan 80-100. Det tävlades i såväl corona och pingis, spelades musik och ungdomarna såg det fina i att umgås på ”Fritte”.

Fritidsgården gav många nya möjligheter för barn- och ungdomsarbete. Förutom alla scoutaktiviteter började  man ordna första maj jippo, som beundransvärt nog ordnas än idag. Där ingår traditionsenligt färska munkar, grillkorv, gratis ballong till alla barn, saft, tävlingar och lotteri.

Efter att Lindgrens flyttade till en annan bostad i september 1976, började den så kallade bostadssidan användas för vuxenarbete. Idag ordnas där diakoniträffar, möten av olika slag och flera föreningar använder gärna utrymmet för träffar och sammankomster.

I dagens läge används Fritidsgården ännu långt till scoutverksamhet. Vi försöker bibehålla den fina tradition Lindgrens startade upp, där alla barn är välkomna att delta.  Eftersom Dalsbruks Sjöscouter rf. är församlingens scoutkår, är vi viktiga med att vid varje veckoträff ha en kort andakt, där vi tangerar ämnen som är aktuella just då. Vi tackar Gud i bönen för att han är med oss och vakar över oss i den verksamhet vi har valt att kalla vår hobby.

För barnen har ”Fritte” alltid varit ett ställe dit man kan komma och känna sig trygg. Trygg med sina kompisar, men även trygg i vetskapen om att verksamhetsledaren lyssnar och förstår. Trygg i det att man där fritt kan utöva sin tro, utan skämselkudde. Trygg i att man kan se ut hur man vill, vara hur man vill, leka hur man vill, ha vilka åsikter man vill. Fritidsgården planerades och byggdes så att den skulle vara barnvänligt och ändamålsenligt, och med facit i hand kan vi säga att byggnaden än i dag fyller sin funktion.

Läge på kartan

Förfrågningar och bokningar

02425990 Församlingskansli (må - to kl. 10 - 13)

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Tillgänglig toalett Tillgänglig toalett
Lekhörna Lekhörna
Parkering Parkering
Parkeringsplats för funktionsnedsatta Parkeringsplats för funktionsnedsatta
Plats för barnvagn Plats för barnvagn
Trygg plats Trygg plats
Toalett Toalett
Kaffeservis
Matservis
Kök
Serveringskök
Bord med stolar
Stolar i rader
Vit duk
Piano/flygel
Självhushållning