Dragsfjärds kyrka

Adolfs kyrka

Dragsfjärds gula träkyrka i sommarskrud.

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Kyrkan har rum för kring 375 personer.

Kyrkan är öppen för allmänheten alla veckodagar kl. 10.00-16.00 under tiden 15.6-15.8. 

 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering

Evenemang

lö 8.10 kl. 18.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

sö 9.10 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa med andliga sånger

Adertonde söndagen efter pingst - en kristen människas frihet
sö 30.10 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst

Tjugoförsta söndagen efter pingst - Jesu sändebud
lö 5.11 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Tvåspråkig parentationsmässa

Alla helgons dag - De heligas gemenskap
sö 27.11 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst

Första söndagen i advent - Din konung kommer i ödmjukhet.
sö 4.12 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa med andliga sånger

Andra söndagen i advent - Din konung kommer i härlighet.
ti 6.12 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Tvåspråkig gudstjänst

Självständighetsdagen - Välsigna och bevara vårt land.
lö 17.12 kl. 18.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd