Dragsfjärds kyrka

Adolfs kyrka

Kapellbacksvägen 5 , 25870 Dragsfjärd

Dragsfjärds gula träkyrka i sommarskrud.

Kyrkan är öppen för allmänheten alla veckodagar kl. 10.00-16.00 under tiden 15.6-15.8.2021. 

 

Kyrkan har rum för kring 375 personer.

Parkering
Handikapp

Evenemang

sö 30.1 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst med andliga sånger

Fjärde söndagen efter trettondagen - Jesus hjälper i nöden
sö 6.2 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst med andliga sånger

Kyndelmässodagen - Kristus, utstrålningen av Guds härlighet.
sö 20.2 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa

Andra söndagen före fastetiden - Sådden av Guds ord.
sö 6.3 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst med andliga sånger

Första söndagen i fastan - Jesus segrar över frestelserna.
sö 20.3 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa

Tredje söndagen i fastan - Jesus segrar över ondskans makter.
sö 10.4 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst

Palmsöndagen - Ärans konung på förnedringens väg
to 14.4 kl. 19.30

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa

Skärtorsdagen- Den heliga nattvarden
fr 15.4 kl. 16.30

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Andakt

Långfredagen- Guds Lamm