Dragsfjärds kyrka

Adolfs kyrka

Dragsfjärds gula träkyrka i sommarskrud.

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Kyrkan har rum för kring 375 personer.

Kyrkan är öppen för allmänheten alla veckodagar kl. 10.00-16.00 under tiden 15.6-15.8. 

 

Tillgänglig plats Tillgänglig plats
Parkering Parkering

Evenemang

sö 12.2 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst med andliga sånger

Andra söndagen före fastetiden - Sådden av Guds ord.
sö 26.2 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa

Första söndagen i fastan - Jesus segrar över frestelserna
sö 12.3 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst med andliga sånger

Tredje söndagen i fastan- Jesus segrar över ondskans makter
to 6.4 kl. 19.30

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa

Skärtorsdagen- Den heliga nattvarden
sö 9.4 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänster med andliga sånger

Påskdagen- Kristus är uppstånden
sö 23.4 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa

Andra söndagen efter påsk- Den gode herden
sö 14.5 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst med andliga sånger

Femte söndagen efter påsk- Hjärtats samtal med Gud
Morsdag
sö 21.5 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Tvåspråkig gudstjänst

Sjätte söndagen efter påsk - Vänta på den heliga Anden.
Stupades dag