Dragsfjärds kyrka

Adolfs kyrka

Dragsfjärds gula träkyrka i sommarskrud.

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

0451248773 Församlingsmästare Janne Backas

0440425961 Församlingsmästare Maria Manelius

375

Kyrkan är öppen för allmänheten under tiden 15.6 - 15.8 alla veckodagar kl. 10.00 - 16.00.

Övriga tider ta kontakt med församlingskansli per telefon tfn 02-425590 eller e-post kimitoon@evl.fi

Förfrågningar och bokningar

02425590 Församlingskansli (må - to kl. 10 - 13)

Hörselnedsatta har beaktats Hörselnedsatta har beaktats
Hörselslinga Hörselslinga
Lekhörna Lekhörna
Nästan tillgänglig plats Nästan tillgänglig plats
Parkering Parkering
Plats för barnvagn Plats för barnvagn
Trygg plats Trygg plats
Piano/flygel
Ljudanläggning
Dopfunt

Evenemang

sö 3.3 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst med andliga sånger

Tredje söndagen i fastan - Jesus segrar över ondskans makter
to 28.3 kl. 19.30

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa

Skärtorsdagen - Den heliga nattvarden
fr 29.3 kl. 15.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Andakt vid Jesu dödsstund

Långfredagen- Guds Lamm
sö 31.3 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst

Påskdagen - Kristus är uppstånden.
sö 7.4 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst med andliga sånger

Första söndagen efter påsk - Uppståndelsens vittnen
sö 21.4 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa

Tredje söndagen efter påsk - Guds folks hemlängtan
sö 5.5 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst med andliga sånger

Femte söndagen efter påsk - Hjärtats samtal med Gud
sö 19.5 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Tvåspråkig högmässa

Pingstdagen - Den heliga Andens utgjutande
De stupades dag!