Dragsfjärds kyrka

Adolfs kyrka

Dragsfjärds gula träkyrka i sommarskrud.

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

0451248773 Församlingsmästare Janne Backas

0440425961 Församlingsmästare Maria Manelius

375

Kyrkan är öppen för allmänheten under tiden 15.6 - 15.8 alla veckodagar kl. 10.00 - 16.00.

Övriga tider ta kontakt med församlingskansli per telefon tfn 02-425590 eller e-post kimitoon@evl.fi

Förfrågningar och bokningar

02425590 Församlingskansli (må - to kl. 10 - 13)

Hörselnedsatta har beaktats Hörselnedsatta har beaktats
Hörselslinga Hörselslinga
Lekhörna Lekhörna
Nästan tillgänglig plats Nästan tillgänglig plats
Parkering Parkering
Plats för barnvagn Plats för barnvagn
Trygg plats Trygg plats
Piano/flygel
Ljudanläggning
Dopfunt

Evenemang

sö 1.10 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst

Mikaelidagen
sö 22.10 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Ordets och sångens mässa

21. söndagen efter pingst- Jesu sändebud
lö 4.11 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Tvåspråkig parentationsmässa

Alla helgons dag - De heligas gemenskap
sö 19.11 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst

Uppbrottets söndag - Vaka!
sö 26.11 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa

Domsöndagen - Kristus, Herre över allting
sö 3.12 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Gudstjänst

Första advent - Din konung kommer i ödmjukhet.
on 6.12 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Tvåspråkig gudstjänst

Självständighetsdagen - Välsigna och bevara vårt land.
lö 16.12 kl. 18.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd