Dragsfjärds kyrka

Adolfs kyrka

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Dragsfjärds kyrka


Öppethållningstider under tiden 1.6 - 14.8:
måndagar - fredagar kl 9.30 - 16
lördag - söndag kl 9.30 - 18

Ämnar ni besöka kyrkan utanför öppethållningstiderna vänligen kontakta pastorskansliet per telefon 02-425990 eller per e-post: kimitoon@evl.fi.

Önskar ni guide vänligen kontakta:
Kimitoöns guider
tfn 0400 137 793
guide@kimitoon.fi
eller
Salon oppaat/Kimitoön
tfn 040 838 0912
lars.grenman@luukku.com

Kyrkan har rum för kring 425 personer.

 

Parkering
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

to 11.7 kl. 19.30

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

sö 14.7 kl. 12.00

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

Högmässa

Femte söndagen efter pingst - Var barmhärtiga