orgel

Musik

Kimitoöns församling har ett rikt och mångsidigt musikliv, som handhas av församlingens tre kantorer: Peter Södergård (Dragsfjärd och Dalsbruk), Hanna-Maarit Kohtamäki (Kimito) och Anton Nervander (Västanfjärd och Hitis). Du är hjärtligt välkommen med i verksamheten!

Sjunger du? Spelar du något instrument? Kom med!

Församlingens musiker samarbetar gärna med dig som vill dela med dig av din musikaliska skaparglädje. Du är välkommen att medverka i gudstjänster och många andra tillfällen i församlingen. Förutom "vanliga" gudstjänster hålls i Dragsfjärds kapellförsamling gudstjänster med lovsång och andra andliga sånger. Det behövs försångare och musiker! Man är välkommen med oberoende om man kan delta en gång eller flere gånger. Kom med och diskutera!

Konserter

Vill du hålla en konsert i någon av våra kyrkor eller församlingens andra utrymmen? Kantorerna planerar konsertverksamheten tre gånger per år. Kontakta församlingens kantorer per epost och vi behandlar saken i vårt följande möte.

Konserter och specialgudstjänster

Församlingens musiker har en stark ledtråd och övertygelse om att förutom traditionell verksamhet kunna ge församlingsborna möjligheter att också få uppleva olika slags musikstilar och specialgudstjänster. Därför har funnits och finns i planeringen veckoslut med t.ex. gregoriansk musik, folkmusik, gospel och kanske till och med gudstjänster i tangotappning eller t.o.m. heavymetal. En större satsning som har lyckats bra under ett antal år är serien "Låt våren klinga". Viktigt i verksamheten är det som händer i advents- och juletid då församlingen ordnar julkonserter med lokala sångare och musiker samt De Vackraste julsångerna i alla kapellområden.

Varje år ordnas allkristna/ekumeniska veckoslut.  De är samarbeten som representeras och vanligen planeras av Kimitoöns församling, Adventkyrkan och Pingstförsamlingen i Kimito. Musiken har en väsentlig del i sammanhanget. 

Församlingen ordnar också kurser för sångare och musiker på Kimitoön med välrenommerade ledare.

Vi samarbetar även med följande föreningar och institutioner; Musikinstitutet Arkipelag, Kimitoöns Musikgille, Kimitoöns Musikfestspel, Baltic Jazz och Kimitoöns Vuxeninstitut samt Åbolands svenska kyrkosångskrets.

 

 

 

 

 

Tag kontakt

Musikledare
Kimitoöns församling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
Tf kantor
Kimitoöns församling
Kyrksvängen 6
25830 Västanfjärd