orgel

Musik

Kimitoöns församling har ett rikt och mångsidigt musikliv, som handhas av församlingens tre kantorer: Peter Södergård (Dragsfjärd och Dalsbruk), Hanna-Maarit Kohtamäki (Kimito) och Anton Nervander (Västanfjärd och Hitis). Du är hjärtligt välkommen med i verksamheten!

Sjunger du? Spelar du något instrument? Kom med!

Församlingens musiker samarbetar gärna med dig som vill dela med dig av din musikaliska skaparglädje. Du är välkommen att medverka i gudstjänster och många andra tillfällen i församlingen. I Dragsfjärds kapellförsamling ordnas lovsångs- och förbönskvällar under både sommaren och hösten. Det behövs ivriga sångare och musiker! Kom med och diskutera!

Konserter

Vill du hålla en konsert i någon av våra kyrkor eller församlingens andra utrymmen? Kantorerna planerar konsertverksamheten tre gånger per år: i januari, i maj och i september. Kontakta församlingens kantorer per epost och vi behandlar saken i vårt följande möte.

Kimitoöns församling med dess körer samarbetar med Kimitoöns Vuxeninstituts körer, t.ex. Baltic Gospel Singers

Tf kantor
Kimito kapellförsamling
Hedbergsvägen 3
25700 Kimito
Musikledare
Dragsfjärds kapellförsamling
45 200 6456
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd
tf kantor
Västanfjärds kapellförsamling Hitis kapellförsamling
Kapellbacksvägen 6
25870 Dragsfjärd