Dragsfjärds begravningsplats

Dragsfjärds gravgård med havet i bakgrunden.

Kapellbacksvägen 5, 25870 Dragsfjärd

 

Kyrkogården i Dragsfjärd ligger runt Dragsfjärds kyrka och är omgärdad av en stenmur. Till storleken är den ca tre hektar. Kyrkogården är indelad i den gamla sidan som ligger söder om kyrkan och den nya sidan som ligger norr om kyrkan, efter att kyrkogården förstorades på 1960-talet. Den gamla sidan har sju kvarter och den nya tolv, varav ett är märkt som katastrofområde och det sista kvarteret står ännu tomt.

Byggnader som är belägna på kyrkogården är Dragsfjärds kyrka (1755) av Anders Piimänen och klockstapeln (1763), ett kapell/bårhus (1972) av Erich von Ungern-Sternberg, samt släkterna Ramsays och af Peterséns privata släktgrav (1797), som ligger strax bakom hjältegraven. Alldeles i närheten av kyrkogården finns också Dragsfjärds församlingshem (1966/1983) där församlingens kanslier finns. Ett stenkast öster om kyrkogården ligger prästgården som är i privat ägo från år 2020.

På kyrkogården finns flera monument. Det största är hjältegraven (1939-1945) med tillhörande minnesmonument i granit av Erik  Bryggman (1955) där de stupades namn finns ingraverade. Hjältegraven ligger öster om kyrkan. I hjältegraven finns 70 stupade soldater. Tre stupade soldater är begravda i familjegravar.

Det finns också en minnessten (2001) vid vilken man kan minnas och tända ljus för personer begravda på annan ort. Minnesstenen ligger mellan kyrkans båda ingångar. Mellan kyrkan och klockstapeln finns ett minnesmärke av P. Ruokonen för de som stupade under 1918-års inbördeskrig. Mellan kyrkogården och prästgården finns ett minnesmärke över Drage kapell, på platsen där ortens första kyrka stod.

På den nya sidan av kyrkogården finns en urnelund, där man kan sätta ner urnor och få namnet ingraverat på den stora minnesstenen. Urnelunden utvidgades 2016 och till området kom en ny minnessten för namnplattor. Vid stenarna kan man tända ljus och hämta blommor.  

På den gamla sidan kallas kvarter fyra ofta för ryska området då de flesta släker med ryskt eller karelskt påbrå har sina familjegravar där. Där kan man se flera ortodoxa kors på gravarna. På det område finns också en grav från 1941 där två okända ryska soldater fått den sista vilan. 

Innanför muren på den gamla sidan har det i tiderna sparats gamla järnkors från gravar som utgått. Där kan man beundra de vackra järnkorsen som för det mesta var gjutna vid Dalsbruks järnverk. Andra historiskt unika och värdefulla gravstenar har museiverket också rekommenderat att man ska försöka bevara. De får oftast bli kvar på sina platser fast tiden för gravrätten har utgått.

De äldsta gravarna på gravgården är ett par gravhällar i sten som ligger bredvid hjältegraven och Ramsays släktgrav. De är från slutet av 1700-talet.

Bredvid klockstapeln finns en drygt 25 meter hög gran som varje advent kläs med ljusslingor så kyrkogården får sin alldeles egna ståtliga julgran.

 

 

Läge på kartan